Kniha mapujúca tri desaťročia festivalu je na svete!

Kniha mapujúca tri desaťročia festivalu je na svete!

Nová kniha o fenoméne Medzinárodný festival Divadelná Nitra a jeho „presahoch“ do rozličných oblastí kultúrneho, spoločenského a politického života vychádza k 30. výročiu festivalu. Rozpráva príbeh festivalu ako platformy pre kultúrnu výmenu, mediátora medzinárodnej spolupráce, nositeľa impulzov myslenia o umení a spoločnosti, lakmusového papierika stavu vecí verejných.

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu novej publikácie Asociácie Divadelná Nitra, vydanej k 30. výročiu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

PRESAHY DIVADELNEJ NITRY 1992 – 2021

vo štvrtok 27. apríla 2023 o 17.30 v bode.K7 na Štefánikovej 7 v Nitre.

Publikáciu predstavíme v diskusii s autorkami a autormi. Zaspomíname na minulé ročníky festivalu pri projekcii unikátnych fotografií a dokumentov.

Knihu do života uvedie predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD.

Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021, vyd. ADN v Nitre, 2023, 1. vydanie, zostavili: R. Štorková Maliti, M. Vannayová, D. Kárová, texty: M. Ballay, S. Civáňová, D. Dudášová, D. Kárová, E. Kárová, M. Mašlárová, K. Mišovic, J. Novák, M. Pecková Černá, J. Šimko, S. Šimková; fotografie: C. Bachratý, H. Mišovič, grafický dizajn a zalomenie: T. Vicen

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Výskumnú časť projektu Presahy Divadelnej Nitry 1992 - 2021 a rovnomennú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa konala v rámci MF Divadelná Nitra 2021 podporil Divadelný ústav.