Umenie pre školy

Návšteva kultúrneho priestoru a kontakt so živým umením majú vo vzdelávacom procese výnimočné miesto a nenahraditeľnú úlohu. V bode.K7 sme pre predškolákov, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl pripravili atraktívne a kvalitné podujatia, ktoré prepájajú aktuálne témy, filmové či divadelné umenie, tvorivú činnosť a podnet v diskusii prezentovať vlastný a akceptovať iný názor. Pozývame pedagógov so skupinami detí a mládeže do bodu.K7 - priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu. Kompletnú ponuku podujatí projektu Umenie pre školy nájdete v brožúre na stiahnutie.

UMENIE PRE ŠKOLY
ponuka podujatí a aktivít

pdf na stiahnutie