bod.K7

bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu

bod.K7 je nový kultúrny a kreatívny priestor v centre mesta Nitra na križovatke Radlinského ulice a Štefánikovej triedy – presnejšie v budove na Štefánikovej triede 7, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Zrekonštruovaný priestor na pešej zóne a nový bod na kultúrnej mape Nitry po celý rok prináša do centra mesta kultúru a umenie v širokej škále kultúrnych a vzdelávacích podujatí z oblasti divadla, hudby, vizuálneho umenia, filmu a multižánrových aktivít. Svoje dvere otvoril verejnosti v roku 2021, poskytuje možnosti prezentácie zaujímavých projektov rôznych tvorcov a organizácií, prináša podujatia pre rôzne cieľové skupiny.

Programové línie bodu.K7:

  • bod pre ŽIVÉ UMENIE

Atraktívny priestor pre progresívne súčasné umenie a intervencie vizuálnych, scénických a multimediálnych umelcov určené do verejného priestoru.

  • bod pre AKTÍVNY ROZVOJ PUBLIKA

Aktivity vedúce k aktívnemu vzdelávaniu verejnosti i profesionálov v oblasti umenia, ale i kultúry ako takej.

  • bod pre DOBROVOĽNÍKOV A PRAX

Udržanie a rozvoj komunity aktívnych dobrovoľníkov.

  • bod pre INÉ KOMUNITY

Aktivity vychádzajú z terapeutickej funkcie umenia a z jeho schopnosti prepájať.

  • bod pre AKTÉROV KULTÚRNO – KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Prehlbovanie a vytváranie nových kontaktov v rámci Slovenska a zahraničia.

  • bod pre ASOCIÁCIU DIVADELNÁ NITRA

Nové sídlo kľúčového kultúrneho aktéra na Slovensku.