O nás

bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu

bod.K7 je nový kultúrny a kreatívny priestor v centre mesta Nitra na križovatke Radlinského ulice a Štefánikovej triedy – presnejšie v budove na Štefánikovej triede 7, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Priestor je živým miestom na pešej zóne a kultúrnej mape Nitry. Po celý rok prináša do centra mesta kultúru a umenie v širokej škále kultúrnych a vzdelávacích podujatí z oblasti divadla, hudby, vizuálneho umenia, filmu a multižánrových aktivít. Svoje dvere otvoril verejnosti v roku 2021 a v rámci pravidelného programu prezentuje zaujímavé projekty rôznych tvorcov, organizácií a študentov pre rôzne cieľové skupiny.

Programové línie bodu.K7:

• bod pre ŽIVÉ UMENIE
Atraktívny priestor pre progresívne súčasné umenie a intervencie vizuálnych, scénických a multimediálnych umelcov určené do verejného priestoru.
• bod pre AKTÍVNY ROZVOJ PUBLIKA
Aktivity vedúce k aktívnemu vzdelávaniu verejnosti i profesionálov v oblasti umenia, ale i kultúry ako takej.
• bod pre DOBROVOĽNÍKOV A PRAX
Udržanie a rozvoj komunity aktívnych dobrovoľníkov.
• bod pre INÉ KOMUNITY
Aktivity vychádzajú z terapeutickej funkcie umenia a z jeho schopnosti prepájať
• bod pre AKTÉROV KULTÚRNO – KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
Prehlbovanie a vytváranie nových kontaktov v rámci Slovenska a zahraničia.
• bod pre ASOCIÁCIU DIVADELNÁ NITRA

Asociácia Divadelná Nitra

Sme mimovládna nezisková organizácia – občianske združenie Asociácia Divadelná Nitra, ktoré pôsobí v Nitre už 30 rokov. Presne toľko má náš najväčší projekt – Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Presne toľko sme sídlili v prenajatých priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre. Divadlo však tieto priestory potrebuje na rozšírenie svojej činnosti, a preto sme v roku 2020 začali hľadať nové sídlo. Po dlhých diskusiách a mnohých obhliadkach sme sa rozhodli pre prízemie budovy na Štefánikovej triede 7. Toto miesto je od roku 2021 nielen sídlom asociácie, ale aj stálym bodom v centre mesta určeným na rozvoj kultúry, umenia a práce s publikom.

Prezentujeme súčasné performatívne umenie zo Slovenska a zahraničia. S partnermi tvoríme nové umelecké produkcie. Pracujeme s aktívnymi divákmi a dobrovoľníkmi. Vzdelávame v oblasti kultúry a divadla. Prispievame k rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Nitre. Sme platforma na výmenu skúseností a názorov.

V bode.K7 pracujeme s miestnou komunitou, ale tiež využívame svoje zahraničné kontakty a prepájame Nitru s Európou, prinášame inšpirácie a podporujeme medzinárodnú spoluprácu.

Viac o projektoch a činnosti Asociácie Divadelná Nitra TU