Program

PROTILÁTKA

Róberta Štěpánková

16.7.2021, 21:00

Tanečné sólo tela neoddeliteľného od priestoru. Prázdny priestor - plná prítomnosť. Prelínajú sa tu roviny - priestor vnútorný/priestor vonkajší, priestor tela a prázdno priestoru. Táto udalosť je súčasťou širšieho výskumu a tvorby tanca na pomedzí každodennosti a scény pričom vzťah medzi umelkyňou a divákom vzniká v dynamike náhody, jednoduchosti a bežného života.

Umelkyňa vytvára choreografiu v súbore kratších, niekoľko minútových kompozícií, pričom kladie dôraz na prácu s priestorom.

Tieto tanečné kompozície sú predelené tým, že performérka píše instantnú poéziu priamo z rozpohybovaného tela a divák ju môže v projekcii čítať obrátene (nezrozumiteľne) alebo jasne, akoby ju písala priamo na stole pred ním.

Táto tanečná intervencia do verejného priestoru je reakciou na potrebu pokračovať v tvorbe umenia tak, ako je to možné a dostupné. Pojednáva o dôležitosti i jednoduchosti intimity, o tom kedy sa tanec stáva scénickým umením a kedy sa verejný priestor dynamicky transformuje do formy scény.

Zámerom umelkyne je zhmatateľniť tanec, priniesť ho k ľuďom v jeho živej, priamej a konkrétnej podobe. Prináša tanec do priestoru sveta tak, ako v ňom existuje každá iná práca a pozoruje pritom možný moment mágie, kedy sa tento akt jednoduchosti premieňa v niečo presahujúce – transcendujúce.

Zdarma

Projekt finančne podporilo mesto Nitra.

Za finanční podpory statutárního města Brna.