Nový rok = nová koncepcia a kurátorka Galérie Za sklom

Nový rok = nová koncepcia a kurátorka Galérie Za sklom

Program výstav Galérie Za sklom vzniká v roku 2024 pod vedením kurátorky Kataríny Jankechovej, absolventky odboru dejiny a prax súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a poslucháčky doktorandského štúdia v odbore estetika na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jej koncepcia je stmelením dvoch na prvý pohľad odlišných tém: verejného priestoru a postavenia ženy v spoločnosti. Z hľadiska výstavného plánu majú obe rovnaký fundament: upozorňovať, vytvárať povedomie, „zvedomňovať“ témy a poskytovať zážitok verejnosti. Súčasní mladí tvorcovia prinesú vo svojej tvorbe témy ako stereotypizácia ženského tela a telesnosti, gazing ("zízanie"), emócie a vnútorný svet ženského prežívania násilia, genderové predsudky a diskriminácia, násilie páchané na ženách. Pohľad na verejný priestor v odlišných perspektívach umožní už prvá výstava kurátorky K. Jankechovej a výtvarníčky Evy Bodo Nemiesta mesta. Autorka vyhľadáva opustené (ne)miesta mesta, ktoré sú ponechané napospas prírode, osudu a času. S priestormi pracuje od skice cez fotografiu a frotáž až po maľbu. Zbiera vlastné spomienky a skladá archív týchto až apokalyptických „bielych miest“. Výstava bude sprístupnená v termíne 1. 2. – 27. 3. 2024. Vernisáž sa bude konať vo štvrtok 1. 2. 2024 o 18.00 v bode.K7 – Galérii Za sklom za prítomnosti autorky.

Katarína Jankechová (*1996 Piešťany) sa v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre venuje téme Umenie nového milénia – diverzita a intermedialita foriem. Absolvovala štúdium odboru dejiny a prax súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a odboru estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako stážistka pôsobila v Galérii Čin Čin v Bratislave a v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Od roku 2018 spolupracovala a v ostatných dvoch rokoch viedla koordinačný tím festivalu súčasnej fotografie a nových médií OFF Bratislava. Vo svojej kurátorskej praxi reflektuje témy telesnosti, intimity, rodu, pamäti, vnímania a vzťahu diváka alebo diváčky k umeleckému dielu. V oblasti teoretickej reflexie sa primárne venuje problematike intermediality, performatívnosti a umeleckého myslenia. Od roku 2024 je kurátorkou Galérie Za sklom, ktorá je súčasťou bodu.K7 – priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu.
Kurátorské projekty K. Jankechovej (výber):
Spomínaš si, ako sme sa stretli?, Kunsthalle EXT, Bratislava (2021)
The Mediumm is the Message, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava (2022) Urban Voids, Galéria Čin Čin, Bratislava (2023).

Foto: Katarína Jankechová (archív KJ)
Foto: Eva Bodo: zo série Kompa – fotografia, skica, maľba, 2022 (archív Eva Bodo)