Romana Štorková Maliti

Máj v bode.K7

Máj v bode.K7

Dajte si májové rande so svojou láskou v bode.K7:-) Môžete ju pozvať na obľúbené Tančiarne SVET, zaujímavú prednášku krajinného architekta Miroslava Čibika o histórii a súčasnosti Nitry, či diskusiu s bývalým premiérom Ľudovítom Ódorom. Diskutovať budeme aj s vojnovým novinárom a znalcom Ukrajiny Tomášom Forróom a fanúšikovia nezávislého umenia sa môžu tešiť na filmársky experiment Autre Porte. Deti sa môžu u nás na chvíľku stať "grafiťákmi", pozrieť si dobrodružný film v Nedeľnom kinečku pre najmenších, či si užiť veselé divadelné predstavenie. V máji stihnite návštevu výstavy Veci (ne)miestne v našej Galérii Za sklom - výstava potrvá už len do 12. mája.
Srdečne pozývame na podujatia bodu.K7 a tešíme sa na vás.
Kompletný program nájdete tu. Plagát s programom si môžete stiahnuť tu.

predstavenie Zobúdzanky Divadla Veteš - záber z hosťovania na MF Divadelná Nitra 2022. Foto: H. Mišovič

 

Posted by Romana Štorková Maliti in Top

Apríl v bode.K7

Apríl v bode.K7

V apríli vás v bode.K7 čaká pestrý program. Nenechajte si ujsť obľúbené Tančiarne SVET, projekcie filmových noviniek s nitrianskym Kinoklubom, diskusiu na zaujímavú tému so známymi osobnosťami - dramatikom Viliamom Klimáčkom a teoretičkou umenia Michaelou Paštékovou, originálne divadlo o enviromentálnom žiali a jednej plastovej kačičke, či zábavný večer divadelnej improvizácie. Samozrejme, máme program tiež pre deti - tento mesiac si môžu u nás vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu alebo si pozrieť krásny animovaný film o líškach Kine a Jukovi.
Srdečne pozývame na podujatia bodu.K7.
Kompletný aprílový program nájdete tu. Plagát s programom si môžete stiahnuť tu.

foto: LARP Klub Nitra

 

Posted by Romana Štorková Maliti in Top

Malé gesto s veľkým významom

Malé gesto s veľkým významom

2% nie sú málo. Využite svoje právo vybrať si, kam poputujú. Proces darovania je oveľa jednoduchší, ako samotný výber konkrétnej organizácie J. Vedeli ste, že pozitívny pocit z obdarovávania je oveľa silnejší než z prijímania? Svojim rozhodnutím nepotešíte len obdarovaného, ale aj seba. Svojim rozhodnutím tiež podporíte jednu z neziskových organizácii, ktoré sú dnes na Slovensku v ohrození.

Ak sa rozhodnete pre Asociáciu Divadelná Nitra, môžeme Vás uistiť, že Vaše 2% využijeme zodpovedne a zmysluplne. Tím Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s externými kolegami a dobrovoľníkmi aj vďaka 2% už 33 rokov organizuje Medzinárodný festival Divadelná Nitra a 3 rok prevádzkuje kultúrne centrum bod.K7 v Nitre.

Vaše 2% prispejú k realizácii umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích projektov a podujatí z oblasti divadla, hudby, vizuálneho umenia či filmu. Mnohé podujatia prinášame verejnosti zdarma. Pripravujeme celoročný program pre všetky vekové a sociálne skupiny, pomáhame integrácii znevýhodnených skupín, spolupracujeme s jednotlivcami a organizáciami na Slovensku a v zahraničí, vytvárame zaujímavejšiu kultúrnu ponuku v Nitre a zviditeľňujeme Nitru na kultúrnej mape Európy.

Viac informácií o tom ako venovať 2% nájdete na našej stránke.

Čiastočne vyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ nájdete na: https://lnk.sk/bjhk

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky

Marec v bode.K7

Marec v bode.K7

Marcový program prinesie už tradične veľa dobrého filmu (4 filmové novinky s Kinoklubom Nitra), tvorenie pre rodiny s deťmi (hrnčiarsky workshop 16. marca) a kopec tancovania (v našich Tančiarňach SVET si vyskúšate dominikánsku bachatu, ale aj orientálny tanec). Jedinečnými podujatiami v marci budú prednášky Evy Bodo (12. 3.) a Juraja Nováka (16. 3.) i diskusia s Petrom Bárdym a Karolínou Farskou. Srdečne pozývame na podujatia bodu.K7.
Kompletný marcový program nájdete tu. Plagát s programom si môžete stiahnuť tu.

foto: záber z nového filmu Bohdana Slámu Sucho, ktorý v bode.K7 premietneme 21. marca

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky

Február v bode.K7

Február v bode.K7

Februárový program bude bohatý na rôzne druhy podujatí, tak si určite nájdete to svoje. Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi, filmové projekcie pre deti i dospelých, nový diskusný formát, až tri tanečné workshopy v rámci projektu Tančiareň: SVET, stretnutie Asociácie Divadelná Nitra a hneď "skraja" mesiaca, prvá z výstav v novej kurátorskej koncepcii. Vernisáž výstavy Evy Bodo Nemiesta mesta sa uskutoční už 1. februára podvečer. Srdečne pozývame na podujatia bodu.K7.
Kompletný februárový program nájdete tu. Plagát s programom si môžete stiahnuť tu.

foto: Tančiareň: SVET - tanečný workshop salsy pod vedením L. de Jesusa. (c) archív bk7

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky

Nový rok = nová koncepcia a kurátorka Galérie Za sklom

Nový rok = nová koncepcia a kurátorka Galérie Za sklom

Program výstav Galérie Za sklom vzniká v roku 2024 pod vedením kurátorky Kataríny Jankechovej, absolventky odboru dejiny a prax súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a poslucháčky doktorandského štúdia v odbore estetika na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jej koncepcia je stmelením dvoch na prvý pohľad odlišných tém: verejného priestoru a postavenia ženy v spoločnosti. Z hľadiska výstavného plánu majú obe rovnaký fundament: upozorňovať, vytvárať povedomie, „zvedomňovať“ témy a poskytovať zážitok verejnosti. Súčasní mladí tvorcovia prinesú vo svojej tvorbe témy ako stereotypizácia ženského tela a telesnosti, gazing ("zízanie"), emócie a vnútorný svet ženského prežívania násilia, genderové predsudky a diskriminácia, násilie páchané na ženách. Pohľad na verejný priestor v odlišných perspektívach umožní už prvá výstava kurátorky K. Jankechovej a výtvarníčky Evy Bodo Nemiesta mesta. Autorka vyhľadáva opustené (ne)miesta mesta, ktoré sú ponechané napospas prírode, osudu a času. S priestormi pracuje od skice cez fotografiu a frotáž až po maľbu. Zbiera vlastné spomienky a skladá archív týchto až apokalyptických „bielych miest“. Výstava bude sprístupnená v termíne 1. 2. – 27. 3. 2024. Vernisáž sa bude konať vo štvrtok 1. 2. 2024 o 18.00 v bode.K7 – Galérii Za sklom za prítomnosti autorky.

Katarína Jankechová (*1996 Piešťany) sa v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre venuje téme Umenie nového milénia – diverzita a intermedialita foriem. Absolvovala štúdium odboru dejiny a prax súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a odboru estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako stážistka pôsobila v Galérii Čin Čin v Bratislave a v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Od roku 2018 spolupracovala a v ostatných dvoch rokoch viedla koordinačný tím festivalu súčasnej fotografie a nových médií OFF Bratislava. Vo svojej kurátorskej praxi reflektuje témy telesnosti, intimity, rodu, pamäti, vnímania a vzťahu diváka alebo diváčky k umeleckému dielu. V oblasti teoretickej reflexie sa primárne venuje problematike intermediality, performatívnosti a umeleckého myslenia. Od roku 2024 je kurátorkou Galérie Za sklom, ktorá je súčasťou bodu.K7 – priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu.
Kurátorské projekty K. Jankechovej (výber):
Spomínaš si, ako sme sa stretli?, Kunsthalle EXT, Bratislava (2021)
The Mediumm is the Message, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava (2022) Urban Voids, Galéria Čin Čin, Bratislava (2023).

Foto: Katarína Jankechová (archív KJ)
Foto: Eva Bodo: zo série Kompa – fotografia, skica, maľba, 2022 (archív Eva Bodo)

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky

Oslovenie organizácií k účasti v Platforme partnerov a spoluorganizátorov Asociácie a Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Oslovenie organizácií k účasti v Platforme partnerov a spoluorganizátorov Asociácie a Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Vážení kolegovia, priatelia a partneri,

pravdepodobne ste už zachytili informáciu, že Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa v roku 2024 uskutoční v novom termíne. 33. ročník festivalu sa bude konať  7. – 12. júna 2024 v Nitre s podtitulom nový pohľad - new view. Nový termín vnímame ako príležitosť pozrieť sa na festival novým pohľadom a hľadať ďalšie možnosti pre zefektívnenie našej činnosti.

Od roku 2021 prešla Asociácia Divadelná Nitra viacerými zmenami. Už tretí rok funguje náš celoročný kultúrny priestor bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu. Prehĺbili sme prácu so školami a mladými. Desiatky študentov sa zapájajú do našej činnosti formou stáže a dobrovoľníctva. Otvorili sme sa ešte intenzívnejšie znevýhodneným skupinám. Zapojili sme verejnosť do tvorby programu prostredníctvom Diváckej programovej rady.  V roku 2024 nás čaká projekt Divadelná Nitra pre školy, ktorý podporí neformálne kultúrne vzdelávanie v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Nový pohľad by sme radi preniesli aj do našej vzájomnej spolupráce s Vami. Uvedomujeme si totiž, že sa za uplynulé roky mnohé zmenilo. Radi by sme preto lepšie poznali Vaše potreby, inšpirovali sa Vašimi podnetmi a podporili rozmer festivalu ako platformy aktívnych jednotlivcov i organizácií v Nitre a blízkom okolí. Festival vnímame totiž nielen cez jeho umeleckú, ale i občiansku a komunitnú rovinu.

Rozhodli sme sa preto pripraviť participatívny proces, do ktorého Vás chceme pozvať ako dôležitého partnera. Proces bude prebiehať v priebehu januára - apríla 2024. Jeho cieľom je posunúť našu spoluprácu na novú úroveň, ktorá bude reflektovať viac Vaše potreby. Súčasťou budú 2 - 3 participatívne fóra, ktorých cieľom bude Vaše intenzívnejšie zapojenie do tvorby programu MF DN 2024.

Ešte predtým by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, čím nám pomôžete lepšie pripraviť spomínané stretnutia a potvrdiť Váš záujem o spoluprácu v tomto a ďalších rokoch. Vyplnenie dotazníka zaberie 15 - 20 minút. Dotazník vyplňte, prosím, elektronicky do 29. 1. 2024 na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0J8Jh-J8xLHJBh3DDeQUhgNlabBtLwXqIwh4x92Ko2VnA9Q/viewform?usp=sf_link

Prvé stretnutie sa uskutoční v dopoludňajších hodinách dňa 22. 2. 2024 v bode.K7 - priestore pre kultúru, kreativitu a komunitu (Štefánikova trieda 7, Nitra). O termínoch ďalších stretnutí a ďalšom procese Vás budeme informovať po spracovaní dotazníka - na začiatku februára 2024.

Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka a zamysleniu sa nad spoluprácou s nami.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: zwiefelhofermiro@gmail.com

Za tím Asociácie Divadelná Nitra

Anna Šimončičová

Zástupkyňa riaditeľky Asociácie Divadelná Nitra

Tel. 00421 944 263 793, e-mail: anna@nitrafest.sk

Miro Zwiefehofer

Kurátor slovenského programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a koordinátor participácie

Tel. 00421949851111, e-mail: zwiefelhofermiro@gmail.com

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky

Nový rok pred nami! Čo sa deje v bode.K7 v januári?

Nový rok pred nami! Čo sa deje v bode.K7 v januári?

Predsavzali ste si, že v roku 2024 budete žiť intezívne kultúrou? Začnite si plniť predsavzatia s nami. V januári začneme zľahka - ponúkame dve filmové novinky s Kinoklubom Nitra (snímok Martina Šulíka o Emílii Vášáryovej a japonský animovaný film Chlapec a volavka) a zábavné tvorenie na hrnčiarskom kruhu s akademickou sochárkou Elenou Károvou pre celú rodinu. Srdečne pozývame do bodu.K7!
Kompletný januárový program nájdete tu.

foto: záber z filmu Chlapec a volavka

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky

December v bode.K7

December v bode.K7

December bude v bode.K7 už tradične patriť kvalitnému filmu - v rámci nedeľného kinečka pre najmenších, ale tiež programu Kinoklubu Nitra. V našom programe ale nemôže chýbať dobré divadlo - deti sa môžu tešiť na dobrodružstvá Doktora Džejdžeja v podaní Divadla spod perinky, "malí dospelí a veľké deti" na filozoficko-existenciálnu inscenáciu Kto som? Divadla Tri bodky na ceste. Adventný čas vám spríjemnia aj ďaľšie podujatia: Tvorivá sobota nielen pre deti, počas ktorej sa naučíte unikátnu ukrajinskú vytynanku, Tančiareň SVET, kde preniknete do tajov argentínskeho tanga a Diskusia o inakosti, v ktorej budú Michal Havran a Ľubomír Jaško debatovať o vierovyznaniach na Slovensku.
Srdečne pozývame do bodu.K7!
Kompletný decembrový program nájdete tu. Plagát s programom si môžete stiahnuť tu.

foto: workshop vytynanky s Tanyou Kyianytsia (c) archív Tanya Kyianytsia
foto: Kto som? Divadlo Tri bodky na ceste (c) Peter Brenkus

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky

November v bode.K7

November v bode.K7

V našom novembrovom programe vás okrem obľúbených formátov - detskej tvorivej soboty, nedeľného kinečka pre najmenších, filmových premietaní Kinoklubu Nitra, tančiarní SVET, diskusie o inakosti - pozývame tiež na jedinečné hosťovanie Divadla Pôtoň s oceňovanou inscenáciou Terra Apathy. Industriálne ekooratórium a memento súčasnej civilizácie v réžii Ivety Ditte Jurčovej je zároveň úchvatným hereckým koncertom Ely Lehotskej. A ak ste nitriansky lokálpatriot a milovník dejín architektúry, nenechajte si ujsť prednášku o architektovi M. M. Scheerovi, ktorý zásadne prispel k modernej podobe mesta Nitra. Srdečne pozývame do bodu.K7! Kompletný novembrový program nájdete tu.

foto: záber z inscenácie Terra Apathy. foto (c) Ľ. Dobias
záber z filmu Kôň (r. M. Šulík, 2022)

Posted by Romana Štorková Maliti in Novinky