História budovy

foto: archív Nitrianskeho kultúrneho dedičstva, o. z.

Budovu bývalej Nitrianskej všeobecnej banky naprojektoval v rokoch 1928 – 1930 v ateliéri Milana Michala Harminca mladý architekt Ferdinand Silberstein. Stavbu na nároží Štefánikovej triedy a Radlinského ulice realizovala v rokoch 1931 – 1933 nitrianska firma Ján Tomaschek. Základ budovy tvoria dve nerovnako vysoké uličné krídla s obchodnými priestormi na prízemí a s bytmi na vyšších podlažiach. Celkovú kompozíciu dopĺňa a vyvažuje tretí, vertikálny objem schodiskovej veže, cez ktorú sú sprístupnené všetky poschodia. V roku 1998 bola budova ako hodnotný doklad funkcionalizmu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V časti obchodného parteru s veľkými výkladmi s oceľovými rámami a s fasádami obloženými travertínom boli postupne Štátna banka československá, Tuzex, po roku 1989 kníhkupectvo a naposledy Všeobecná úverová banka.

Od marca 2021 rekonštruuje prenajaté priestory bývalej banky Asociácia Divadelná Nitra v konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre v snahe čo najvernejšie zachovať charakter tejto pamiatky a autentické prvky interiéru. K nim patrí napríklad stena dekorovaná levickým opálom vo vstupnej hale, bankový trezor a bankový výťah či spomínaná fasáda obložená travertínom.