Asociácia Divadelná Nitra

Asociácia Divadelná Nitra

Sme mimovládna nezisková organizácia – občianske združenie Asociácia Divadelná Nitra, ktoré pôsobí v Nitre už 30 rokov. Presne toľko má náš najväčší projekt – Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Presne toľko sme sídlili v prenajatých priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre. Divadlo však tieto priestory potrebuje na rozšírenie svojej činnosti, a preto sme v roku 2020 začali hľadať nové sídlo. Po dlhých diskusiách a mnohých obhliadkach sme sa rozhodli pre prízemie budovy na Štefánikovej triede 7, ktoré sa stane nielen sídlom asociácie, ale aj stálym bodom v centre mesta určeným na rozvoj kultúry, umenia a práce s publikom.

Prezentujeme súčasné performatívne umenie zo Slovenska a zahraničia. S partnermi tvoríme nové umelecké produkcie. Pracujeme s aktívnymi divákmi a dobrovoľníkmi. Vzdelávame v oblasti kultúry a divadla. Prispievame k rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Nitre. Sme platforma na výmenu skúseností a názorov.

V bode.K7 využijeme okrem práce s miestnou komunitou svoje zahraničné kontakty, prepojíme Nitru s Európou, prinesieme inšpiráciu a podporíme medzinárodné spolupráce.

Viac o projektoch a činnosti Asociácie Divadelná Nitra TU