Kultúrny priestor

Chceme vybudovať kultúrny bod v centre mesta Nitra, kde budeme pravidelne prezentovať umenie – aj v uliciach mesta – rozvíjať prácu s publikom, iniciovať diskusie na rôznorodé spoločensko-politické témy, a byť bodom pre networking a stretávanie sa komunít a profesionálov kultúrneho a kreatívneho priemyslu zo Slovenska aj zahraničia.

Našou snahou bude posilniť platformu na medzinárodnú výmenu medzi Slovenskom a Európou, prinášať progresívne umelecké diela, rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi a orientovať sa aj na vlastnú koprodukčnú činnosť.

Budeme sa snažiť podporovať mladé talenty z regiónu aj mimo neho.

Programové línie bodu.K7:

  • bod pre ŽIVÉ UMENIE

Atraktívny priestor pre progresívne súčasné umenie a intervencie vizuálnych, scénických a multimediálnych umelcov určené do verejného priestoru.

  • bod pre AKTÍVNY ROZVOJ PUBLIKA

Aktivity vedúce k aktívnemu vzdelávaniu verejnosti i profesionálov v oblasti umenia, ale i kultúry ako takej.

  • bod pre DOBROVOĽNÍKOV A PRAX

Udržanie a rozvoj komunity aktívnych dobrovoľníkov.

  • bod pre INÉ KOMUNITY

Aktivity vychádzajú z terapeutickej funkcie umenia a z jeho schopnosti prepájať

  • bod pre AKTÉROV KULTÚRNO – KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Prehlbovanie a vytváranie nových kontaktov v rámci Slovenska a zahraničia.

  • bod pre ASOCIÁCIU DIVADELNÁ NITRA

Sídlo Asociácie Divadelná Nitra. Organizačné zázemie na prípravu a realizáciu projektov.