Deň 20. november ovládne Noc divadiel a Noc aktívneho publika

Asociácia Divadelná Nitra už tradične spája tieto dva sviatky. V tomto roku sa po prvý raz uskutočnia v novom priestore asociácie, v bode.K7 na pešej zóne v Nitre.

Noc aktívneho publika je súčasťou medzinárodného projektu Be SpectACTive!, zameraného na aktivizáciu verejnosti a jej participáciu na umeleckých aktivitách. Začiatkom novembra sa bude môcť skupina Nitranov zapojiť do umeleckého projektu PUNCTUM Salva Lombarda. Zámerom je rozšíriť možné otázky o úlohe diváka a individuálnom pohľade na umelecké dielo. Na základe zadaní a otázok vytvoria spolu s verejnosťou špeciálny online archív reflektujúci vnímanie umeleckých zážitkov i vnímanie verejného priestoru na základe materiálov zozbieraných od divákov z Nitry, Prahy, Budapešti, Dublinu, Kortrijku a ďalších európskych miest.
Dňa 20. novembra sa skupina opäť stretne v diskusii naživo, ale i na základe online platformy, ktorá prepojí Nitru s ďalšími 17 európskymi mestami.
Partneri podujatia: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Nitra 2026.

Noc divadiel 20. 11. 2021 doplní o 21.00 divadelné predstavenie Nefotografie Divadla K.

Mladé zoskupenie pôsobiace v Bratislave zastrešuje umelcov z rôznych oblastí divadelného, audiovizuálneho a výtvarného umenia. Zameriava sa na autorskú a interdisciplinárnu tvorbu vrátane tvorby nitrianskej rodáčky Márie Piatrikovej.
Divadelná inscenácia Nefotografie vychádza z textov tridsiatich šiestich slovenských fotografov, ktorí opísali svoju skúsenosť s neurobenou fotografiou. V autorskej hre sú tieto spomienky a obrazy spracované formou transformácie do iných médií. Vytvára sa v nej priestor pomyselného laboratória, kde performeri skúmajú materiály a reagujú na ne. Projekt Nefotografie je voľným pokračovaním inscenácie Nezachytené fotografie (2019), inšpirovanej zbierkou Willa Steacyho Photographs Not Taken o zahraničných fotografoch. Nová hra Nefotografie je zameraná na slovenskú fotografickú obec, ktorú režisérka oslovila s otázkou: „Čo je ten moment, ktorý sa vám nepodarilo zachytiť, ktorý máte stále v pamäti?“

Inscenačný tím
účinkujú: Zuzana Garaiová, Alex Mihalík, Tomáš Senko, Juliana Svítková
koncept: Mária Piatriková a Stanislav Piatrik
réžia, dramaturgia: Mária Piatriková
dramaturgická a pohybová asistencia: Lívia Balážová
scénografia a kostýmy: Tatiana Holienková
hudba: Rastislav Dobšovič
produkcia: Klára Kokoruďová, Tomáš Senko, Mária Piatriková

Epidemická informácia
Režim: KZ - kompletne zaočkovaní.
Počet divákov podľa epidemických možností, vstup bezplatný.
Bezplatná registrácia miesta na predstavenie na production@nitrafest.sk.