Kultúrny priestor bod.K7 vzniká aj za pomoci dobrovoľníkov

Dobrovoľníci sú dlhodobo dôležitou súčasťou činnosti Asociácie Divadelná Nitra a nie je to inak ani pri budovaní nového kultúrneho priestoru. Ich prítomnosť je dôležitá nielen z hľadiska pomoci pri organizácii podujatí, ale aktuálne aj pri rekonštrukcii priestoru bod.K7. V priebehu mája a júna sa uskutočnili tri dobrovoľnícke brigády: brúsili a natierali sa okná, dvere, skrine a parketové podlahy.

Sme veľmi vďační za komunitu ľudí, ktorú Asociácia Divadelná Nitra okolo seba má. Dúfame, že aj vďaka pomoci dobrovoľníkov sa budeme môcť už čoskoro stretnúť na pripravovaných kultúrnych podujatiach v bode.K7.

bod.K7 bude predstavovať kultúrny a komunitný priestor, ktorý bude po otvorení slúžiť aj ako „klubovňa“ pre stálu skupinu dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do organizácie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a predstavujú neoddeliteľnú súčasť organizačného tímu, ako aj tímu nového priestoru. V rámci priestoru budeme ponúkať celoročnú prax študentom nitrianskych univerzít i zahraničným študentom.

Viac informácií o dobrovoľníctve