Otvorené archívy Divadelnej Nitry sa dočkali nového priestoru

V novom priestore Asociácie Divadelná Nitra v bode.K7 si môžu záujemcovia požičať a naštudovať dokumenty zhromaždené od vzniku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra až po súčasnosť.

Dostupných je vyše 6 000 dokumentačných materiálov z približne 400 inscenácií hlavného programu. Návštevníci tu nájdu originály a preklady divadelných hier, fotografie, publikácie, katalógy, ale aj videozáznamy predstavení domácich i zahraničných divadiel.

Domov poskytol týmto vzácnym dokumentom autentický priestor pôvodného trezoru banky, ktorá v minulosti sídlila v budove dnešného kultúrneho priestoru bod.K7.

Prehľad o dostupných materiáloch poskytuje web DNArchívy (dostupné TU).

Asociácia chce sprístupnením videotéky a knižnice vytvoriť príjemný priestor na štúdium pre študentov, pedagógov vysokých i stredných škôl a bádateľov v oblasti scénického umenia, ale aj v iných umenovedných a humanitných disciplínach. Materiály využijú pri svojej práci predovšetkým divadelná kritici a historici, no poskytujú aj jedinečné impulzy a inšpirácie pre divadelných umelcov.

Oživenie a fyzické sprístupnenie Otvorených archívov Divadelnej Nitry prinesie aj prvá akcia zo série podujatí Otvorené archívy, ktorá sa uskutoční v bode.K7 vo štvrtok 21. 4. 2022 o 18.30. Cieľom série podujatí je pripomenúť najdôležitejšie inscenácie uvedené v hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v súlade s aktuálnymi spoločenskými témami. Prvá bude inscenácia Transfer! v réžii Jana Klatu, ktorá sa predstavila v Nitre v roku 2007. Podujatie prinesie premietanie videozáznamu a diskusiu o inscenácii, ktorú kritici označili ako najvýznamnejšie dielo dekády. Rozpráva príbehy ľudí z poľsko-nemeckého pohraničia a Litvy pod dohľadom Veľkej trojky (Churchill, Roosevelt, Stalin), ktorá jednoducho nakreslí na zem čiaru a presúva tisíce ľudí z krajiny do krajiny.

Archív je otvorený pre verejnosť pravidelne v utorky a štvrtky v čase 14.00 16.00 po predchádzajúcom objednaní na archivy@nitrafest.sk alebo na telefónnom čísle 0903 55 44 75.

bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu, Štefánikova trieda 7, 949 01 Nitra, www.bodk7.sk