Park na Svätoplukovom námestí ožije Krasovlasom

Park na Svätoplukovom námestí ožije Krasovlasom

Od stredy 7. augusta 2024 bude v parku na Svätoplukovom námestí inštalované dielo oceňovaného súčasného umelca Jozefa Piláta. Objekt Krasovlas, monumentálna priestorová intervencia, uzatvára tematický cyklus Galérie Za sklom, venovaný verejnému priestoru.

Autor vo svojej tvorbe konzistentne pracuje s tradíciou poľnohospodárstva, ktorú má vžitú z vlastnej rodiny a z prostredia Šuňavy, odkiaľ pochádza. Jeho dielo reprezentuje istý druh „kolízie“ utópie s dystópiou, miesta s nemiestom, ale aj zmyslu s nezmyslom. Intímne, lokálne naratívy späté s krajinou a prírodou prenáša do mestského, urbanizovaného prostredia. Cez prizmu miestnych príbehov autor vyhľadáva univerzum, čím vzniká určité napätie medzi lokálnym a globálnym problémom, súkromným a verejným, mestským a periférnym. Krasovlas je kontinuálnou priestorovou formou z cyklu Byť bodliakom v obilnici (2021). Motív bodliaka, ktorý vychádza z jeho vlastného paradoxu, je v Pilátovej práci bezpodmienečne prítomný. Bodliak je liečivá rastlina, avšak zároveň pichľavá. Je vagabundom na poli ako tŕň v oku pre poľnohospodárov, no ak mu dáme šancu a vlastný priestor, stáva sa liečivou substanciou. Toto vnútorné napätie, nejasnosť a určitú osamelosť prirovnáva autor k postave umelca v kultúre či v spoločnosti: drevená inštalácia sa stáva akýmsi úkrytom, bezpečnou zónou pre všetkých, ktorí ju potrebujú. V diele Krasovlas je symbolicky prítomná morfológia poľných rastlín a nikdy sa nekončiaci údel tradičných ľudských interakcií s krajinou – to všetko môžu diváci zažiť v parku na Svätoplukovom námestí v Nitre. Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. 8. 2024 o 17.00 hod. a výstava potrvá do 30. 9. 2024.

Jozef Pilát študoval maľbu (ateliér Wojciecha Zubalu) a umenie vo verejnom priestore (ateliér Mirosława Duchowského) na Akadémii výtvarných umení vo Varšave (2013 – 2018). V rámci programu Erasmus pobudol na berlínskej Uniwersität der Künste v ateliéri Valerie Favre (2015 – 2016). Doktorandské štúdium ukončil v roku 2024 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri vvv pod vedením Martina Piačka. Vystavoval na početných samostatných a skupinových výstavách doma aj v zahraničí. Jozef Pilát je držiteľom mnohých ocenení: Nadácia Novum (1. miesto, 2021), Cena Oskára Čepana (finalista a divácka cena, 2020), Nadácia Entry (1. miesto, 2019), Allegro and Contemporary Lynx Foundation (finalista, 2022), Siemens (2018).

Samostatné výstavy (výber):
2023
In Your Ruins, I Find a Shelter, inštalácia vo verejnom priestore, Bayfield Hall, UK
2022
To Be Thistle on the Breadbasket, inštalácia vo verejnom priestore, kurátorka: Nina Vidovencová, Šuňava, SK
2020
Budem aj keby traktore padali z neba, kurátorka: Kaja Werbanowska, Galeria Promocyjna, Varšava, PL
2019
Urobme si raj, kurátorka: Kateryna Filyuk, IZONE, Kyjiv, UA
2019
ŠUŇAWOOD, kurátorka: Dominika Chrzánová, Synagóga Status quo ante, Trnava