Práce v kultúrnom priestore napredujú

Rekonštrukčné práce vo vznikajúcom kultúrnom priestore bod.K7 neustále napredujú. Presťahovať sa do nových priestorov plánujeme už v júli. Pri rekonštrukcii sme odstránili nepôvodný kazetový podhľad na strope a obloženie stĺpov, zrepasovali okná a dvere, zmodernizovali rozvody elektriny, pracujeme na nových sociálnych zariadeniach a robíme stavebné úpravy na inštaláciu premietacej techniky a výstavných systémov.

Budova bývalej banky sa dlhodobo nevyužívala, a preto je jej rekonštrukcia náročnejšia na rozsah prác aj na financie. Jej charakter podčiarklo aj vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1997. Všetky úpravy prebiehajú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Nitre. Naším cieľom je nielen zmodernizovať priestory a pripraviť ich na činnosť – dbáme aj na zachovanie ich pôvodného genia loci.