Projekt Darujem ti tulipán sa stretol po pandémii a obdaroval tri talenty

Mimoriadne úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorého organizátorom je od roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra, privítal na workshope v bode.K7 vyše 30 svojich členov a troch z nich podporil hodnotnými darmi.

 

Projekt Darujem ti tulipán centralizuje svoju činnosť v KLUBE DARUJEM TI TULIPÁN, ktorý v roku 2009 zriadila Asociácia Divadelná Nitra na Základnej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave. Klub a jeho aktivity vedie zakladateľka projektu akad. soch. Elena Kárová. Zrakovo znevýhodnené deti z Bratislavy sa vo štvrtok v bode.K7 stretli s jedným zo spoluorganizátorov projektu s nitrianskou ZŠ kniežaťa Pribinu. „Som veľmi rada, že sme spolu. Tie dva roky neboli jednoduché. Vážme si túto chvíľu. Som vďačná a dojatá, robím to pre vás,“ dala priechod emóciám Elena Kárová, keď si prevzala kyticu od riaditeľky Asociácie Divadelná Nitra Dariny Károvej ako prejav vďaky za 18-ročnú prácu s nevidiacimi deťmi. „Po pandémii som si uvedomila, ako je to pre ne veľmi dôležité. Mnohí sme počas tých dvoch rokov rekapitulovali, ja som si uvedomila, že týmto deťom treba jednoznačne pomáhať. Všetky aktivity majú teraz pre mňa ešte väčší zmysel,“ dodala Elena Kárová, ktorá 17. 5. 2022 v bode.K7 organizuje integračný výtvarný workshop pre ukrajinské a nitrianske deti.

 

O integrácii počuť často, no v projekte Darujem ti tulipán sa deje v praxi. A je prospešná pre obe strany. „Už len tento výlet je obrovská vec. Zrakovo znevýhodnené deti sa vo väčšinovom svete vôbec nevyskytujú. Žijú vo svojej bubline a to, že ich privíta nejaká organizácia, sa im nestáva. A nestáva sa im ani to, že niekto prezentuje ich a ich diela na výstave. To je veľká vec pre ich sebavedomie, to zdravé, ktoré hovorí o uvedomení si vlastnej hodnoty,“ povedala Elena Kárová, podľa ktorej tento projekt ovplyvňuje aj zdravé deti. „Sú iné. Citlivejšie a vnímavejšie.“ Jej slová potvrdila Mgr. Ivana Poljaková, vychovávateľka ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, ktorá je s projektom Darujem ti tulipán spojená viac ako 11 rokov. „Deti, ale aj my dospelí sa málokedy stretneme so zrakovo znevýhodnenými. Takto máme možnosť zistiť, že sú medzi nami aj takíto ľudia a potrebujú od nás nielen pomoc, ale aj pochopenie.“ Na workshop priviedla Ivana Poljaková žiakov 5. B, ktorých spolupráca s bratislavskými deťmi nedávno motivovala k zorganizovaniu zbierky pre ukrajinské deti. „Stretávanie sa so zrakovo znevýhodnenými deťmi má na nich veľmi pozitívny vplyv. Naši žiaci obdivujú, ako sa vedia o seba postarať a aké rôzne výtvarné diela vedia vytvoriť, a my obdivujeme ich vychovávateľov a pedagógov,“ dodala Poljaková. Niektoré z týchto diel nájdete až do 7. 5. 2022 na výstave Tulipánové oknáGalérii Za sklom.

 

Súčasťou stretnutia v bode.K7 bol kreatívny workshop detí z bratislavskej a nitrianskej základnej školy, no aj symbolické odovzdanie troch počítačov trom talentovaným zrakovo znevýhodneným deťom. „Veľká vďaka patrí partnerom projektu Darujem ti tulipán: sú nimi okrem iných Jaguar – Land Rover a Nadácia Pontis, s ktorých prispením sme mohli trom žiakom Základnej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím venovať počítače, ktoré budú vybavené špeciálnymi programami pre zrakovo znevýhodnených a ešte viac im zjednodušia komunikáciu s okolitým svetom a podporia ich kreatívne smerovanie,“ uviedla riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Darina Kárová.