Silné ženy v Galérii Za sklom

Básne slovenskej poetky Zuzany Husárovej graficky spracovala výtvarníčka Mária Čorejová v kurátorskej koncepcii Miroslavy Urbanovej. O reprodukčných právach a nielen o nich v podobe jedinečných plagátov pojednáva výstava, ktorá v Galérii Za sklom bodu.K7 potrvá do konca augusta. V rámci vernisáže v stredu 6. júla 2022 o 17.30 sa uskutoční koncert Martiny Kertészovej a Dušana Havrillu.

Dôležité je uvedomiť si, že hoci všetky tri ruky – Máriine, Zuzanine a moje, ktoré držia pomyselné čepele, získali volebné právo pred sto rokmi, práve naše reprodukčné práva sú stále ohrozované tupými kliešťami nereformovaného konzervativizmu a populizmu. Na našich krkoch visí ako taká chic vintage kotva ešte stále z veľkej časti aj neplatená, tzv. reprodukčná práca – myslím na domáce práce, nie(len) rodenie. Boli sme učené pozerať sa na seba ako na telá a tváričky v neustálej súťaži krásy hlavne očami tých druhých – mužov a reklamy, cez zmnožované plochy vyretušovaného opakovania vyprázdnených ideálov – prostredníctvom časopisov, pútačov a monitorov. V umeleckej prevádzke sme zas uviaznuté v slučke subverzívnych snáh o reformy sexistických „tradícií“, ale aj v mikrosvete citácií, apropriácií, kolísavých posunov na mieste v čase, keď kópie dokážu prevýšiť originály. Je to príliš ostré?

Miroslava Urbanová
kurátorka

Na sérii plagátov pre výstavný projekt RE:REPRO som spolupracovala s poetkou Zuzanou Husárovou. Vznikali tak mnohovrstevnaté grafické spracovania jej básní, z ktorých sme následne v spolupráci s kurátorkou Miroslavou Urbanovou vyselektovali tie, ktoré sa nakoniec ocitli na výstave RE:REPRO. Práce vznikali dvomi spôsobmi — ako moja reakcia na Zuzanine verše a ako jej verše vytvorené ako reakcia na môj vizuál. Výsledkom je kolekcia, ktorá v rôznych formátoch hovorí o reprodukčných právach vo viacerých významoch, úrovniach a podobách.

Mária Čorejová

Foto: Mária Čorejová, zdroj: FB mcorejova