Hostili sme prvý brunchk7

Na premiérové stretnutie do bodu.K7 pozvala Asociácia Divadelná Nitra svojich dlhodobých partnerov. Desiatka aktérov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu tak zavítala na miesto, ktoré má byť aj priestorom networkingu a prispieť k rozvoju spolupráce.

Na prvom podujatí brunchk7 sa zúčastnili zástupcovia Iuventy, Kníhkupectva, antikvariátu a libressa Pod Vŕškom, Botanickej záhrady, ZUŠ J. Rosinského, Kreatívneho centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitrianskej komunitnej nadácie, Starého divadla K. Spišáka v Nitre a DOMOF Creativity. Výkonná riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Darina Kárová a manažérka bodu.K7 Anna Šimončičová previedli hostí týmto novým nitrianskym kultúrnym stánkom a predstavili im možnosti a vízie vzájomnej spolupráce. B.K7 je okrem iného aj bodom na stretnutia s kolegami z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý podporí možnosti spolupráce v tejto oblasti a v ktorom budeme mať možnosť spoločne rozvíjať nové projekty,“ povedala Anna Šimončičová„Pravidelným stretávaním sa so svojimi kolegami podporíme život na pešej zóne, pri ktorom je dôležitá koordinácia. Zároveň pri týchto neformálnych brunchoch prispejeme k pozitívnym vzťahom a klíme v kultúrnom prostredí Nitry. Naši partneri budú mať možnosť zapojiť sa do programu bodu.K7, rozvíjať spoločné koprodukčné projekty, vzájomne si napomáhať pri propagácii či dobrovoľníctve. Samozrejme, sme otvorení aj spolupráci pri našom najväčšom projekte, Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra,“ dodala Šimončičová. Brunchk7 sa bude v bode.K7 konať pravidelne každý mesiac.