Nech je rok 2023 v pokoji a mieri

Ďakujeme za vašu priazeň v roku 2022. Želáme vám rok 2023 v mieri a pokoji. Tešíme sa na vás na podujatiach v bode.K7 a od 22. do 27. septembra 2023 na 32. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.