Oslovenie organizácií k účasti v Platforme partnerov a spoluorganizátorov Asociácie a Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Oslovenie organizácií k účasti v Platforme partnerov a spoluorganizátorov Asociácie a Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Vážení kolegovia, priatelia a partneri,

pravdepodobne ste už zachytili informáciu, že Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa v roku 2024 uskutoční v novom termíne. 33. ročník festivalu sa bude konať  7. – 12. júna 2024 v Nitre s podtitulom nový pohľad - new view. Nový termín vnímame ako príležitosť pozrieť sa na festival novým pohľadom a hľadať ďalšie možnosti pre zefektívnenie našej činnosti.

Od roku 2021 prešla Asociácia Divadelná Nitra viacerými zmenami. Už tretí rok funguje náš celoročný kultúrny priestor bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu. Prehĺbili sme prácu so školami a mladými. Desiatky študentov sa zapájajú do našej činnosti formou stáže a dobrovoľníctva. Otvorili sme sa ešte intenzívnejšie znevýhodneným skupinám. Zapojili sme verejnosť do tvorby programu prostredníctvom Diváckej programovej rady.  V roku 2024 nás čaká projekt Divadelná Nitra pre školy, ktorý podporí neformálne kultúrne vzdelávanie v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Nový pohľad by sme radi preniesli aj do našej vzájomnej spolupráce s Vami. Uvedomujeme si totiž, že sa za uplynulé roky mnohé zmenilo. Radi by sme preto lepšie poznali Vaše potreby, inšpirovali sa Vašimi podnetmi a podporili rozmer festivalu ako platformy aktívnych jednotlivcov i organizácií v Nitre a blízkom okolí. Festival vnímame totiž nielen cez jeho umeleckú, ale i občiansku a komunitnú rovinu.

Rozhodli sme sa preto pripraviť participatívny proces, do ktorého Vás chceme pozvať ako dôležitého partnera. Proces bude prebiehať v priebehu januára - apríla 2024. Jeho cieľom je posunúť našu spoluprácu na novú úroveň, ktorá bude reflektovať viac Vaše potreby. Súčasťou budú 2 - 3 participatívne fóra, ktorých cieľom bude Vaše intenzívnejšie zapojenie do tvorby programu MF DN 2024.

Ešte predtým by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, čím nám pomôžete lepšie pripraviť spomínané stretnutia a potvrdiť Váš záujem o spoluprácu v tomto a ďalších rokoch. Vyplnenie dotazníka zaberie 15 - 20 minút. Dotazník vyplňte, prosím, elektronicky do 29. 1. 2024 na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0J8Jh-J8xLHJBh3DDeQUhgNlabBtLwXqIwh4x92Ko2VnA9Q/viewform?usp=sf_link

Prvé stretnutie sa uskutoční v dopoludňajších hodinách dňa 22. 2. 2024 v bode.K7 - priestore pre kultúru, kreativitu a komunitu (Štefánikova trieda 7, Nitra). O termínoch ďalších stretnutí a ďalšom procese Vás budeme informovať po spracovaní dotazníka - na začiatku februára 2024.

Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka a zamysleniu sa nad spoluprácou s nami.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: zwiefelhofermiro@gmail.com

Za tím Asociácie Divadelná Nitra

Anna Šimončičová

Zástupkyňa riaditeľky Asociácie Divadelná Nitra

Tel. 00421 944 263 793, e-mail: anna@nitrafest.sk

Miro Zwiefehofer

Kurátor slovenského programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a koordinátor participácie

Tel. 00421949851111, e-mail: zwiefelhofermiro@gmail.com